Jak tam Wasze pointy?

Pracując nad stopami warto brać pod uwagę zarówno ruchomość w stawie skokowym, jak i ruchomość palców stóp w obu kierunkach. Oczywiście ćwiczenia na obciąganie palców są bardzo potrzebne, ale obok nich warto zwrócić uwagę także na:

  • rozluźnienie nagromadzonych napięć np. poprzez rolowanie piłeczką,
  • wzmocnienie mięśni odpowiadających za stabilizację stawu skokowego i całej stopy,
  • izolacje ruchów w stawie skokowym względem ruchu palców stopy,
  • pracę zarówno z pointem jak i flexem (co pozwoli wyrównać dysbalanse mięśniowe między zginaczami i prostownikami i mięśnie będą wykonywać ćwiczenia coraz bardziej efektywnie).

Całe życie chodzimy głownie w butach, o często twardych, sztywnych podeszwach, więc mięśnie stóp wykonują bardzo ograniczoną pracę. Brakuje nam podstaw, aktywacji mięśni, stabilizacji, często przez brak wzorców, mamy wrażenie, że “nie istnieją” u nas mięśnie, które miałyby wykonać określony ruch. Tymczasem np. palce stóp, dobrze by było, żeby były w stanie wykonywać w miarę precyzyjne ruchy niezależnie od siebie.

Na sam początek możemy spróbować podnosić i opuszczać palce stóp w pozycji stojącej (pozostawiając nasadę palucha na ziemi) i (ćwiczenie z gwiazdką) uginać i prostować uniesione w ten sposób palce. To samo możemy powtórzyć, kiedy stopa będzie obciągnięta.

I jak, da się?